Zanim wylejesz fundamenty, czyli prace przygotowawcze budowy domu

By 29 grudnia 2018Bez kategorii

Rozpoczęcie właściwych prac związanych z budową domu, to bardzo ważny etap na drodze do posiadania własnego kąta. Choć możemy się już cieszyć zakończeniem wszelkich formalności, to jednak wciąż nie można rozpocząć właściwej budowy domu. Co zatem trzeba zrobić, zanim wylejemy fundamenty?

Etapy przygotowania do budowy domu

Budowa domów, a konkretnie wszystkie czynności przygotowawcze, powinny być realizowane na podstawie poniższego klucza.

1. Wytyczenie geodezyjne - to całość prac związanych z wytyczeniem obrysu budynku bezpośrednio na powierzchni gruntu. Czynność tę może wykonać wyłącznie geodeta posiadający stosowne uprawnienia. Co więcej, wytyczenie obrysu budynku na działce musi być też wpisane do dziennika budowy.

2. Niwelacja terenu - to proces, który składa się najczęściej z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest wyrównanie terenu pod zabudowę domu, w celu przygotowania działki pod resztę prac. Dopiero potem grunt jest usuwany zgodnie z wcześniej nałożonym obrysem i na określoną głębokość.

3. Budowanie infrastruktury przygotowawczej - to proces, który polegać będzie na budowie tymczasowych budynków, niezbędnych do realizacji reszty inwestycji. Budynki te mogą mieć bardzo złożoną i skomplikowaną rolę, aczkolwiek najczęściej służą do przechowywania materiałów budowlanych, wykorzystywanych na kolejnych etapach inwestycji.

4. Budowa przyłącza elektrycznego - będzie ono niezbędne do zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych, wykorzystywanych w trakcie budowy. Budowa przyłącza powinna być poprzedzona podpisaniem specjalnej umowy z dostawcą energii elektrycznej i określeniem preferowanej przez nas taryfy budowlanej.

5. Zamontowanie tablicy informacyjnej - to kolejny, niezbędny krok, aczkolwiek ostatni na drodze do przygotowania fundamentów. Stawia się ją na granicy budowy, wypisując na niej wszystkie istotne informacje na temat realizowanej inwestycji. Będzie ją można zdjąć dopiero po zakończeniu robót.

Gdy już wszystkie powyższe czynności zostaną wykonane, inwestor będzie mógł rozpocząć kolejny etap budowy domu, czyli przygotowywanie i wylewanie fundamentów.